PEFF1-kurs 10.-11. november 2018

INVITASJON TIL PEFF1

Kurset Peff 1 blir holdt lørdag 10 til søndag 11. november på Speiderhytta til 1. Øyestad.

Den ligger på en øy; Ytre Skauholmen, som ligger utenfor Nedenes.(veibeskrivelse på speiderhytta.net)

Peffkurs – et eget kurs for patruljeførere og -assistenter -som hjelper dem å utvikle
disse ferdighetene. Peffkurs er det første lederkurset du kan ta i speideren.

Har troppen hos dere speidere som er Peff eller Ass i dag, eller som kan tenke seg å bli så send de på dette kurset.

Da staben som skal gjennomføre og holde kurset er liten har vi satt et max antall på 12 speidere for å kunne holde dette kurset.

Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder.

Påmelding skjer samlet fra gruppen innen 4/11, med følgende informasjon.

1. Antall speidere
2. Eventuelle allergier og intoleranser
3. Eventuelle ledere som ønsker å være med

Vi sender ut mer informasjon til de som melder seg på.

Påmelding til line@fritt.no eller 91755536

Mvh

Line Einersen Kjerland
1.Øyestad

Lederkurs er moro

Grunntreninga i Norges speiderforbund har Trinn 1, 2 og 3 for ledere. Disse fantastiske kursa holdes av ledertrenerpatrulja Kilden som er felles for Aust-Agder og Sørlandet kretser.

Deltagere fra Aust-Agder krets på Trinn 3 i mai 2018

Trinn 1 holdes på Randøya i september, Trinn 2 holdes på Bringsvær i februar og Trinn 3 holdes i mai. Kursa går over ei helg med mye læring og erfaring. I tillegg er det førstehjelpskurs og førkveld som er del av noen av kursa.

Kursa anbefales.

Ekstraordinært kretsting

Strengereid grendehus tirsdag 16. oktober klokka 18, registrering fra klokka 1730.

I år er det Speiderting og da har vi et ekstraordinært kretsting for at våre delegater kan stemme etter hva kretsen mener om aktuelle saker som er oppe til behandling på Speidertinget.

Det blir også noen orienteringssaker, blant anna om kretsleiren til neste år.

Les mer i innkallinga og sakspapirer (lenker under),
merk påmelding innen 10. oktober til post@austagderkrets.no.

JOTA/JOTI

Logo for Jota/Joti

Logo for Jota/Joti

Jamboree On The Air / Internet er et arrangement verden over en gang i året.

I kretsen vår er det noen arrangementer. Flere av våre grupper har vært på Storemyr i Grimstad. Det arrangeres av 1. Sofa roverlag på vegne av Grimstad speiderråd.

Vi har mottatt invitasjon som bringes videre her: (Lenke nederst)

Legg merke til litt kort påmeldingsfrist (7.oktober), men vi trenger jo mest gruppepåmelding (hvem grupper som kommer), ikke nøyaktig antall deltagere.

Invitasjon til alle grupper i kretsen JOTA-JOTI-2018