Lederkurs Trinn1 20.-22. september 2019

Kilden inviterer ledere på kurs helga 20. til 22. september 2019. Kurset holdes fast på Randøya Fort som er sørøst for Kristiansand. Påmelding i MinSpeiding innen 10. september 2019.

Les mer på: Lederkurs Trinn 1 – innbydelse.

Medlemmer i Aust-Agder krets får dekka sin kursavgift av kretsen.

Oppdatering 1. september: 18 påmeldte fra 4 kretser. Plass til fler.

KURSET ANBEFALES!!