1. Risør

1. Risør speidergruppe har mye speidermøter ute i friluft. Vi bruker treningsprogrammeet til Norges speidergruppe som ramme og har som målsetning å utvikle medlemmer til mer selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Vi har møter hver uke og er ofte på turer i helgene. Speiderne har aktiviteter som kanopadling, fjellklatring, turliv, førstehjelp, matlaging, båltyper, vennskap, leker, takle utfordringer og nærhet til sjøen som våre mest brukte aktiviteter som skaper rammen rundt vår speiding og tilbud til barn og unge.

1. Risør speidergruppe harspeidermøter hver uke. Møtestedet er Gahrsjordet ved Sundet. Storsepiderne har møter hver tirdag kl. 18.00 – 19.30. Småspeidrne har møter hver onsdag kl. 17.30 – 19.00.

Speidergruppa teller nå ca. 50 (2018), bli gjerne med å prøv oss..

Gruppeleder
Sten Roar Høgli
Telefon: 975 07 724