Ekstraordinært kretsting

Strengereid grendehus tirsdag 16. oktober klokka 18, registrering fra klokka 1730.

I år er det Speiderting og da har vi et ekstraordinært kretsting for at våre delegater kan stemme etter hva kretsen mener om aktuelle saker som er oppe til behandling på Speidertinget.

Det blir også noen orienteringssaker, blant anna om kretsleiren til neste år.

Les mer i innkallinga og sakspapirer (lenker under),
merk påmelding innen 10. oktober til post@austagderkrets.no.