Ekstraordinært kretsting

Strengereid grendehus tirsdag 16. oktober klokka 18, registrering fra klokka 1730.

I år er det Speiderting og da har vi et ekstraordinært kretsting for at våre delegater kan stemme etter hva kretsen mener om aktuelle saker som er oppe til behandling på Speidertinget.

Det blir også noen orienteringssaker, blant anna om kretsleiren til neste år.

Les mer i innkallinga og sakspapirer (lenker under),
merk påmelding innen 10. oktober til post@austagderkrets.no.

JOTA/JOTI

Logo for Jota/Joti

Logo for Jota/Joti

Jamboree On The Air / Internet er et arrangement verden over en gang i året.

I kretsen vår er det noen arrangementer. Flere av våre grupper har vært på Storemyr i Grimstad. Det arrangeres av 1. Sofa roverlag på vegne av Grimstad speiderråd.

Vi har mottatt invitasjon som bringes videre her: (Lenke nederst)

Legg merke til litt kort påmeldingsfrist (7.oktober), men vi trenger jo mest gruppepåmelding (hvem grupper som kommer), ikke nøyaktig antall deltagere.

Invitasjon til alle grupper i kretsen JOTA-JOTI-2018